(423) 2-600-200
nt305
FAWFAW

12000 м.³

фургон изотермический

две оси R17,5, 140 л.с.